Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Oprostitev prispevkov za samozaposlene ?

  Po celotedenskem ugibanj o vsebini zakonodaje, je znan ukrep, ki bo omogočil odlog prispevkov za samozaposlene, ki nimajo zaposlenih. Oprostitve plačila prispevkov za samozaposlene zaenkrat ne bo, na ministrstvu pa sicer dopuščajo možnost kasnejšega odpisa.

  Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?


  --> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
  --> Zahtevaj ponudbo


  POMEBNO V ČASU EPIDEMIJE: Pristar je 24 ur/dnevno na voljo pogodbenim partnerjem preko posebnih komunikacijskih linij

  Samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, bo zagotovljen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. 

  Do odloga bo zavezanec upravičen avtomatično, kar pomeni, da mu ne bo potrebno vlagati vloge. Neporavnane prispevke mora upravičenec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Plačilo je možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v primeru plačila vseh prispevkov do 31. 3. 2022, na zneske odloženih prispevkov ne tečejo zamudne obresti.

  Do predlaganega ukrepa ne bo upravičen samozaposleni, če ima neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020, višje kot 50 eurov in jih ne bo poravnal do 6. 4. 2020. To pomeni, da upravičenec, ki  ima še vedno odprte obveznosti, ki so zapadle do 28. 2. 2020, lahko le-te poravna do 6. 4. 2020 in mu bo avtomatsko brez vloge odobren odlog plačila prispevkov po tem zakonu.

   

  Prvi predlogi za zaščito samozaposlenih
  --> Možnosti za samozaposlene v trenutni situaciji ?
  --> Pomoč normirancem, ki samostojno vodijo poslovne knjige

  VIR: Gov.si; Lastni