Brošura ZRS: Kdo pa vam vodi poslovne knjige?

Za pravilne in resnične podatke v bilanci je v skladu s predpisi odgovoren direktor podjetja. Zato je pomembno, da veste, komu ste prepustili vodenje poslovnih knjig in izdelavo računovodskih izkazov.

Dejstvo, da lahko v Sloveniji kdorkoli opravlja dejavnost na področju računovodenja in davčnega svetovanja, je zelo zaskrbljujoče. Na trgu nastopajo izvajalci računovodskih storitev brez ustrezne strokovne izobrazbe ali ustreznih funkcionalnih izobraževanj, z zelo omejenim znanjem in/ali popolnoma brez izkušenj, ki bi naročniku zagotavljali kvaliteto in varnost pri poslovanju.

Izogibati se je treba izvajalcev, ki vnaprej obljubljajo najnižje davke, pa tudi takih, ki zaradi lastne varnosti obračunajo previsoke davke – »za vsak slučaj …«.

Želite sodelovati z nami ? Izrazite zanimanje in pridobite informacije ---> TUKAJ!

H kvalitetnim računovodskim storitvam lahko veliko pripomore tudi naročnik sam s svojim skrbnim in zakonitim poslovanjem ter s spoštovanjem pogodbeno dogovorjenih obveznosti.
Tudi če s svojim izvajalcem računovodskih storitev že dolgo in dobro sodelujete, predlagamo, da preberete to brošuro do konca.
 
Direktorji in podjetniki, se zavedate svoje odgovornosti?

Direktorji in podjetniki se pogosto ne zavedajo, da so odgovorni za vsebinsko in formalno pravilnost računovodskih izkazov in davčnih obračunov.
 
Računovodski izkazi:
- so javno objavljeni,
- so temeljna podlaga za izdelavo davčnega obračuna in
- služijo kot osnova za izdelavo bonitetne ocene podjetja.
 
Izvajalec računovodskih storitev je dolžan opravljati storitve v skladu s predpisi, odgovornost za pravilne računovodske izkaze in davčne obračune pa je na strani naročnika.

Zato je pomembno, da naročnik ve, s kom sodeluje.

V Zbornici računovodskih servisov, katere član je že dolga leta tudi naše podjetej Pristar d.o.o.,  so pripravili seznam vprašanj, ki so vam lahko v pomoč pri preverjanju kakovosti vašega izvajalca računovodskih storitev. TUKAJ.


Natisni   E-naslov