Zaposli ME 2024, starejši od 30 let

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) je 23. aprila objavil novo javno povabilo Zaposli.me, delodajalci pa lahko od 6. maja, od 14. ure, oddate ponudbo za subvencionirano zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin povabila. Slednje je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31. maja 2025, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Delodajalci lahko ponudbe oddate le elektronsko na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate

Javno povabilo se izvaja v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me+. Namenjeno je spodbujanju zaposlovanja in izboljšanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in se težje zaposlijo. Delodajalci za njihovo zaposlitev lahko prejmete subvencijo 450 do 720 EUR na mesec
Predvidena je zaposlitev 5.580 brezposelnih iz vse Slovenije. 

Kdo lahko odda ponudbo?
Na javno povabilo se lahko prijavite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje, opredeljene v javnem povabilu.

Za koga lahko pridobite subvencijo?
V subvencionirano zaposlitev pri vas bodo vključevali brezposelne, ki so prijavljeni v evidenci ZRSZ in izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:
- so stari 30 let ali več in so dolgotrajno brezposelni (več kot 12 mesecev),
- so stari 50 let ali več,
- so stari 30 let ali več in so nižje izobraženi,
- so stari 30 let ali več in se soočajo z visokim tveganjem za nastanek dolgotrajne brezposelnosti 

Delovno razmerje morate ohraniti najmanj eno leto brez prekinitve. Pri tem morate skleniti zaposlitev za polni tedenski delovni čas ali za krajši delovni čas v skladu z ustrezno odločbo pristojnega organa. Zaposlenim morate zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. 

Koliko znaša subvencija?
Odvisna je od števila kriterijev, ki jim ustrezajo brezposelni iz ciljne skupine programa:
- 450 EUR za osebe, ki izpolnjujejo 1 kriterij ciljne skupine,
- 600 EUR za osebe, ki izpolnjujejo 2 kriterija,
- 720 EUR za osebe, ki izpolnjujejo 3 kriterije ali več. 

Sorazmerno manj znaša subvencija pri zaposlitvi osebe, ki v skladu z ustrezno odločbo pristojnega organa opravlja delo s krajšim delovnim časom od polnega.

Mesečna subvencija za zaposlitev se vam izplačuje največ 12 mesecev, v enakih zneskih, za vsak polni mesec zaposlitve.
 


Natisni   E-naslov