Kratke zanimivosti

    Nagrada do 42 EUR ni obdavčena. Če nagrada znaša več kot 80 EUR mora podeljevalec nagrade plačati akontacijo dohodnine, kar pomeni, da bi zavezanec (brez drugih dohodkov) dobil vračilo dohodnine. V primeru 50 EUR nagrade pa akontacija ni bila plačana, kar pomeni, da mora prejemnik na letni ravni doplačati dohodnino.

    Bonitetne ocene AJPES izražajo kreditno tveganje oz. verjetnost, da bo šel določen poslovni subjekt v enem letu v stečaj oziroma ga bo doletela prisilna poravnava ali prisilna likvidacija. Poslovni subjekti so po modelu S.BON AJPES razvrščeni v 10 bonitetnih razredov s pripadajočimi ocenami od SB1 (najboljša) do SB10 (najslabša) – višja ko je ocena, večja je verjetnost za neplačilo oz. insolvenčni dogodek.