Kratke zanimivosti

    Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, upoštevaje podatek Evropske centralne banke na dan 31. decembra 2017, znaša 8 %. Uporablja se v prvem polletju leta 2018. 

    V letu 2017 je bila v Sloveniji na letni ravni 1,7-odstotna inflacija. Storitve so se v enem letu podražile za 1,3 %, cene blaga pa za 1,9 %. Na mesečni ravni se cene decembra v povprečju niso spremenile