Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 800.000,00 EUR, za katere bo RRA Koroška dodeljevala garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša 400.000,00 EUR.

  Gospodarsko finančna kriza, ki je prizadela praktično vsa evropske in slovenska podjetja, predvsem pa izvoznike, je prinesla tudi večje število neizterjanih terjatev. Plačilna nedisciplina v nekaterih državah cveti, mednje pa žal sodi tudi Slovenija, zato so podjetja prisiljena na različne načine izterjevati dolgove, tudi s prodajo terjatev.