Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov mora davčni zavezanec vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, razen davčnega zavezanca, ki je nerezident.

  Znana je povprečna plača za celotno prejšnje leto, kar pomeni, da je jasno tudi, kolikšne prispevke boste plačevali s. p. v letu 2021. Namreč prispevki s. p. so vezani na povprečno plačo v Sloveniji. Ker je ta v minulem letu znova zrasla, to pomeni, da bodo višji tudi prispevki.

  Štab CZ Mestne občine Slovenj Gradec je pripravil odgovor glede možnosti postrežbe malic ( t.i. mehurček strežba).
  Po videnem in slišanem v osrednjih TV poročilih glede možnosti postrežbe gostov v gostilni/restavraciji, želijo gostinci izvedeti, ali lahko postrežejo v svojem lokalu malico npr. delavcem, ki skupaj delajo na nekem gradbišču oz, delovišču.

  Ena ključnih prioritet dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je celostna skrb za starejše. Na ministrstvu vseskozi spremljamo, kaj se dogaja na področju varstva pravic starejših, velik poudarek dajemo tudi poenostavljenju sistema uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Zato so na ministrstvu poenostavili vlogo za uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka, s katero lahko oseba hkrati uveljavlja tudi pravico do denarne socialne pomoči.