Novice

    Podjetje

    PRISTAR d.o.o.
    Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

    PE Ravne na Koroškem
    Koroška cesta 7
    2390 Ravne na Kor.

    Pristar Koroška d.o.o.
    Trg 36, 2391 Prevalje

    Davčna številka: 95580085
    TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

    Hiter kontakt

    V želji malodane vsakega starša, da bi otrok vedel tudi kaj več kot to, kar mora vedeti za pozitivno oceno v šoli smo se v enem izmed prostih dni odpravili v Piran. Odločili smo se za potovanje z avtobusom, ki takšnemu izletu z malimi radovedneži daje še dodatno draž.  V tej prijetni vročini in varnem zavetju sence drevesa smo čakali avtobus in opazovali dogajanje okoli nas. 

    Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa dotacije za samozaposlitev na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019 (Ur.l. RS, št. 17/2019) in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec  (Ur.l. RS, št. 36/18) (v nadaljevanju: Pravilnik), skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).

    Zavezanec je presegel 50.000 EUR obdavčljivega prometa in od prodaje končnim potrošnikom začel obračunavati DDV. Čeprav bi smel glede na ZDDV-1 obračunavati DDV po nižji stopnji, je tri mesece napačno izdajal račune z obračunanim 22-odstotnim DDV. Cena storitve je za končnega potrošnika pred identifikacijo za DDV in po njej ostala nespremenjena.

    Zakon o urejanju trga dela določa, da lahko vsi upokojenci (razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali delno predčasno pokojnino) opravljajo začasno ali občasno delo, ki se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela.

    Na podlagi takega dela niste obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, dodaten dohodek ne vpliva na uživanje pokojnine, pride pa do spremembe pri plačilu dohodnine, saj se tovrstni dohodek šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.