Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Vlada je sprejela spremembo zakona o dohodnini, v okviru katerega bo razbremenjen regres za letni dopust v višini do 100% povprečne plače. Tistim ki so regres že izplačali bodo vplačane akontacije dohodnine vrnili.

  Olajšava za investiranje je določena v višini 40 % investiranega zneska v opremo in neopredmetena sredstva. Zavezanec olajšavo uveljavlja z znižanjem davčne osnove v davčnem obračunu, vendar največ v višini davčne osnove.

  Delovno razmerje se sklene s pogodbo o zaposlitvi (11. člen ZDR-1), ki mora biti v pisni obliki (17. člen ZDR-1).  Obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi pa je tudi navedba, po kateri kolektivni pogodbi ali splošnih aktih se bosta delavec in delodajalec ravnala (31.člen ZDR-1). Pravico do letnega dopusta pridobi delavec s sklenitvijo delovnega razmerja (159. člen ZDR-1).