Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Prišli smo do seznama ukrepov, ki bodo na voljo tudi za samozaposlene in ostale s.p.-je. Zagotovo je trajalo nekaj časa, da so ukrepe pripravili, glede na odzive pa so sedaj pripravljeni veliko bolj priročno in v obliki, da bo podjetnikom in espejem pomagali takoj.

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa je izplačilo dotacije za samozaposlitev na podlagi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2020 (Ur. Glasilo slovenskih občin št. 6/20) in Pravilnika o spodbujanju samozaposlovanja v občini Ravne na Koroškem (Ur. List RS, št. 39/19) (v nadaljevanju: Pravilnik), skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES) št.
  1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).

  Pozor‼️

  FURS opozarja, da so jih danes opozorili (iz več virov), da naj bi se neznanci predstavljali kot uslužbenci Finančne uprave RS in po telefonu 📞 klicali državljane (predvsem starejše ljudi 👵🧓) ter od njih zahtevali osebne podatke, kot so davčna številka ipd.

  S strani zbornic smo že v preteklem tednu v komunikaciji s predstavniki MZI izpostavili problematiko registracije novih vozil, ki ste jih nekateri prevzeli v času, ko je nastopil ukrep o začasnem prenehanju opravljanja postopkov registracij vozil.

  Da v času epidemije koronavirusa še dodatno podpremo vse lokalne ponudnike hrane in domačih produktov so za vas na RRA,  v sodelovanju z KGZS, pripravili seznam ponudnikov vseh treh dolin (Mežiška, Dravska in Mislinjska), ki so se z veseljem odzvali povabilu.