Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  KAJ SE BO SOFINANCIRALO: Upravičeni stroški so stroški splošnega in/ali posebnega usposabljanja delavcev. Usposabljanja izvedejo zunanji izvajalci. Zunanji izvajalci usposabljanj so fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje tovrstne dejavnosti v skladu s zakoni, ki veljajo v Republiki Sloveniji in ki imajo objavljena usposabljanja na internetu in/ali v tiskanem mediju oz. oglašujejo usposabljanja prek brošure ali kataloga. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Strošek formalnega izobraževanja ni upravičen strošek. Strošek usposabljanja, ki se ga morajo delavci udeležiti zaradi zakonskih določil, ni upravičen strošek.

  Vloga dobrega finančnega svetovalca je po njenem mnenju v pravočasnem opozarjanju na morebitne finančne pasti poslovanja in zagotavljanju optimalnih rešitev, ki so primerne za male podjetnike
  Pri poslovanju malih podjetij v zadnjem času največja težava plačilna nedisciplina. To še posebej velja za panogo gradbeništva in storitev, ki so z gradbeništvom povezane.
  Mala podjetja zato veliko časa in energije porabijo za izterjavo dolgov in zagotavljanje dodatnih virov financiranja za pokrivanje stroškov poslovanja. Pri večjem delu podjetnikov opažajo tudi upad prihodkov, ti so v primerjavi z letom prej v povprečju upadli za 20 odstotkov.

  S programi on-line bonitetnih hiš je mogoče slediti plačilni disciplini poslovnih partnerjev, preveriti, ali jih kdo toži in ali ti tožijo koga, oceniti menedžerske sposobnosti vodilnih v podjetju, preveriti, ali ima partner blokiran račun in kako posluje

  Podatki o javnih plačah funkcionarjev za februar 2010
  15.04.2010 Na voljo so podatki o javnih plačah funkcionarjev za februar 2010.

  Objavljeni so podatki o javnih plačah funkcionarjev za februar 2010. Aplikacija omogoča pregled 25 najvišjih izplačanih plač, sortiranje po skupinah organov, izbor organa prek drevesne strukture ter tabelaričen prikaz bruto zneskov plačil. Pregled podatkov je možen od januarja 2004 naprej.

  Podatke si lahko ogledate: http://e-uprava.gov.si/ispo/javneplace/vstop.ispo 

  Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb
   
  Na javni razpis se lahko prijavite tržni delodajalci. Pridobite lahko subvencijo za zaposlitev brezposelnih mladih, iskalcev prve zaposlitve, starejših, tistih z nižjo izobrazbo in tistih, ki so med brezposelnimi prijavljeni 12 mesecev ali več. Subvencija znaša 4.000 EUR in se vam izplača v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe. Zaposlitev morate skleniti za polni delovni čas in jo ohraniti najmanj eno leto.
  Javni razpis Zaposli.me smo objavili 19. marca 2010 v Uradnem listu RS (številka 22/2010) in na naši spletni strani.