Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Na podlagi odredbe o zaprtju sodišč sodišča od 16. marca 2020 več ne odločajo in ne izdajajo sklepov o izvršbi, razen v nujnih zadevah. Vendar pa vlada pravilno ugotavlja, da izvrševalci – banke, delodajalci, KDD – sklepe o izvršbi, ki so bili do tega trenutka že izdani, še vedno izvršujejo.

  Po prvih neuradnih informacijah, bodo s.p.ji in samozaposleni oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanje. Do tega ukrepa niso upravičeni tisti, ki bodo na dan oddane vloge imeli neporavnane zapadle davčne obveznosti. Prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje v tem obdobju v obe blagajni nakazuje država, pravice se ohranijo.
  Tudi za odpis prispevkov boste mogli na Furs predložiti izjavo, tako kot za mesečni temeljni dohodek.

  V soboto 28.3.2020 je z objavo v uradnem listu začel veljati zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju. S tem zakonom se zaradi posledic epidemije nalezljive določajo ukrepi v zvezi s postopki za pobiranje davkov, ki zagotavljajo zavezankam ali zavezancem za davek lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti.

  V soboto 28.3.2020 je z objavo v uradnem listu začel veljati zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK). S tem zakonom se določa interventni ukrep odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za preprečitev hujše gospodarske škode in ohranitev finančne stabilnosti v Republiki Sloveniji v zvezi s posledicami razglasitve epidemije za dobo največ 12 mesecev.

  24.3.2020 je bil na tiskovni konferenc predstavljen drugi paket ukrepov, kot posledico številnih predlogo iz terena, ki jih je vlada prejela v zadnjih dneh. Takoj velja opozorilo, da je marsikaj še nejasnega. Po spletu je precej različnih interpretacij, zato bo vse zagotovo jasno proti koncu tedna, ko bo spisan uradne predlog zakona.