Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Predstojnik ljubljanskega Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec osebno priporoča vsem vodilnim v podjetjih, naj za varno vrnitev zaposlenih na delovna mesta uvedejo in dosledno izvajajo naslednja pravila:

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sred­stev za sofinanciranje investicij v letu 2020:

  • za nakup nove opreme in strojev,
  • za nakup, urejanje in opremljanje zemljišč za gradnjo po­slovnih prostorov,
  • za nakup, gradnjo ali preureditev poslovnih prostorov,
  • za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa paten­tov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).

  V nadaljevanju predstavljamo ukrepe z davčnega področja (po predstavitvi FURS), ki so določeni v interventnih zakonih z dne 20.3. in 2.4.2020, in se nanašajo na samozaposlene.

  POZOR: 
  Opomniti je potrebno še na 37. člen zakona v pripravi, po katerem se bo naknadno ugotavljala upravičenost do pomoči oz vračila le te. in sicer so do pomoči upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.
  V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

  Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za delodajalce določa tudi ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost. Za izvedbo teh ukrepov pa so predvidene tudi spremembe pri predlaganju REK obrazcev, ki so prikazane v spodnji preglednici.