Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Vlogo lahko oddajo študenti in študentke rednega študija s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so po veljavnem Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20), upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 eurov.

  Glede na strokovna izhodišča priporočamo, da posamezen poslovni prostor zagotavlja 20 m2 površine na posamezno stranko, v kolikor je v poslovnem prostoru naenkrat prisotnih več strank. Priporočena površina ne vključuje pomožnih prostorov, kot so skladišča, sanitarije, garderobe itd. Ob tem je potrebno poudariti, da je v primeru večjih prostorov (npr. 100 m2) možnost izogibanja preostalim strankam v prostoru in zagotavljanje ustrezne razdalje 2 m lažje in je zato lahko v prostoru prisotnih več kot 5 oseb, vsekakor pa priporočamo, da se okvirna površina ne spusti pod mejo 15 m2 na posamezno stranko.

  Prispevke morajo v večini plačati samo dolžniki, na presečne – ključne datume, o katerih smo v preteklih tednih na veliko informirali in nekaj ostalih skupin. Torej, če ste imeli zapadle neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020, višje kot 50 eurov in ste jih poravnali (ali pa jih še niste) po 6. 4. 2020, potem morate ta mesece prispevke plačati.
  Dolgovati ne smete ne davkov, ne glob za prekrške, ne upravnih taks

  Obvezno morajo prispevke ta mesec poravnati tudi tisti, ki niso polno zavarovani kot samozaposleni, tudi popoldanski s.p.-ji.