Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1)  prijaviti podatke o svojem dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov (RDL). V skladu z zakonom so morala podjetja vpis izvesti do 19. 1. 2018, novoustanovljena pa ga morajo opraviti v 8 dneh od ustanovitve.

  Odpoved delovnega razmerja je v večini primerov eden najbolj stresnih trenutkov tako z vidika delavca kot z vidika delodajalca. Delavci se soočijo z osebno stisko zaradi izgube dohodka, delodajalec pa je velikokrat v dvomih ali postopke odpovedi pogodbe o zaposlitvi vodi na zakonsko pravilen način. Ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi se na strani delodajalca tako pojavi veliko vprašanj kot na primer ali je bil postopek odpovedi pravilno izbran in speljan, ali je imel za tovrstno odpoved utemeljene argumente, ali je dolžan izplačati odpravnino in podobno.

  Vlada je 3. oktobra 2019 potrdila predloge sprememb štirih davčnih zakonov, ki predstavljajo nov korak v smeri davčne optimizacije. S predlaganimi ukrepi bo po razbremenitvi regresa še dodatno razbremenjeno delo, s čimer bodo  skušali okrepiti konkurenčnost poslovnega okolja, ohranili stabilno gospodarsko okolje ter prispevali k vzdržni gospodarski rasti.

  Telekom obvešča, da pri nekaterih uporabnikih mobilnih storitev prihaja do občasnih motenj v delovanju klicev in mobilnega prenosa podatkov.