Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Telekom obvešča, da pri nekaterih uporabnikih mobilnih storitev prihaja do občasnih motenj v delovanju klicev in mobilnega prenosa podatkov.

  V želji malodane vsakega starša, da bi otrok vedel tudi kaj več kot to, kar mora vedeti za pozitivno oceno v šoli smo se v enem izmed prostih dni odpravili v Piran. Odločili smo se za potovanje z avtobusom, ki takšnemu izletu z malimi radovedneži daje še dodatno draž.  V tej prijetni vročini in varnem zavetju sence drevesa smo čakali avtobus in opazovali dogajanje okoli nas. 

  Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa dotacije za samozaposlitev na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019 (Ur.l. RS, št. 17/2019) in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec  (Ur.l. RS, št. 36/18) (v nadaljevanju: Pravilnik), skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).