Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Obrazci IOP za proračunske uporabnike

  Obvestilo proračunskim uporabnikom o potrditvi obrazca »IZPIS ODPRTIH POSTAVK – STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 30. 6. 2019« 

  Obveščamo vas, da bo Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) proračunskim uporabnikom med 1. 7. 2019 in 5. 7. 2019 posredovala po pošti oziroma prek spletne aplikacije UJPnet v potrditev obrazec »Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2019« (v nadaljnjem besedilu: obrazec).

  Na obrazcu je potrebno preveriti:
               stanje denarnih sredstev na podračunu na dan 30. 6. 2019,
               šifro proračunskega uporabnika pod katero se vodijo poslovne knjige (premoženjska bilanca),
               davčno številko,
               matično številko in
               naziv proračunskega uporabnika.

  Prosijo vas, da obrazec pregledate in nam potrjenega vrnete najkasneje do 19. 7. 2019. Če se podatki ne ujemajo, nam hkrati z obrazcem pošljite še dopis s pravilnimi podatki.

  Za dodatna pojasnila so vam na voljo na vaši območni enoti UJP.