Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo prenehala veljati

  Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) je z dnem 31. 12. 2018 zaradi poteka časa, za katerega je bila sklenjena, prenehala veljati. Veljala je od 16. 11. 2013, uporabljala pa se je od 1. 1. 2014 dalje.

  Po prenehanju veljavnosti KPOP se določbe normativnega dela (od člena 19 do 81) uporabljajo še 12 mesecev, torej do 31. 12. 2019. To pomeni, da vse bistvene določbe, ki so zavezovale delavce in delodajalce, veljajo še do konca leta, tudi tarifni del.
  Ker je imela KPOP razširjeno veljavnost, velja do 31. 12. 2019 za vse tiste delodajalce, ki je veljala do sedaj.

  Obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi je tudi navedba, po kateri kolektivni pogodbi se bosta delavec in delodajalec ravnala. Zaradi prenehanja veljavnosti KPOP, sprememba pogodbe o zaposlitvi ni potrebna, razen, če se boste dogovorili za uporabo druge kolektivne pogodbe.

  Če ste v pogodbo o zaposlitvi prepisovali konkretne določbe KPOP (dodatek za nadurno delo, delovno dobo ipd.), stranki te določbe zavezujejo tudi od leta 2020 dalje, v kolikor je ne boste spremenili.

  Delodajalcem, ki jih zaradi prenehanja veljavnosti KPOP od leta 2020 dalje ne bo zavezovala nobena kolektivna pogodba svetujem, da določena področja (na katera napotuje ZDR-1) uredijo v internih aktih (dodatek za nadurno, nočno, izmensko delo, dodatek za delovno dobo, jubilejna nagrada, kriteriji za letni dopust ipd.).

  VIR:03. JANUAR 2019, svetovanje.si, Mag. Nina Scortegagna Kavčnik