Kdaj in kako zamenjati izvajalca računovodskih storitev?

Natisni

Od naročnikov računovodskih storitev pogosto slišimo, da so nezadovoljni z izvajalcem računovodskih storitev, kljub temu pa se ne odločijo za njihovo zamenjavo. Nekateri naročniki, zlasti velja to za manjša podjetja, se na svojega računovodjo osebno navežejo, zato je morebitna zamenjava za naročnika lahko precej stresna, včasih celo podobna ločitvi.

Primeri, v katerih je menjava izvajalca računovodskih storitev najbolj utemeljena oz. nujna:

 

1. ob hitri rasti naročnika, ko izvajalec s svojimi kadrovskimi kapacitetami ni več sposoben slediti zahtevam naročnika;
2. ob s strani naročnika ugotovljenih velikih ali ponavljajočih se napakah izvajalca;
3. ob reviziji ali davčnem pregledu, kjer se izkaže, da izvajalec svoje naloge ni opravil dovolj skrbno in kvalitetno;

4. ob ponavljajoči neodzivnosti in nerazpoložljivosti delovnega kadra.

 

Morda izgubljate zaupanje v vašega izvajalca, ker ob prvi izbiri niste bili dovolj pozorni na to, da lahko v Sloveniji kdorkoli opravlja dejavnost na področju računovodenja. 

Več o tem: Brošura ZRS: Kdo pa vam vodi poslovne knjige?

Želite sodelovati z nami ? Izrazite zanimanje in pridobite informacije ---> TUKAJ!


RESNICE IN ZMOTE o menjavi izvajalca računovodskih storitev

RES JE, da
- je menjava izvajalca računovodskih storitev lahko zelo stresna;
- lahko izvajalec računovodskih storitev bistveno olajša postopek primopredaje;
- zaradi napačnega pristopa lahko primopredaja traja več mesecev.

NI RES, da 
- je menjava izvajalca računovodskih storitev zelo komplicirana;
- mora naročnik ob menjavi izvajalca računovodskih storitev za vse poskrbeti sam;
- lahko izvajalca računovodskih storitev zamenjamo le ob koncu poslovnega leta.