Kaj je inflacija?

Natisni

V tržnem gospodarstvu se cene izdelkov in storitev lahko vedno spremenijo. Nekatere se zvišajo, druge pa znižajo. Do inflacije pride, kadar se cene vseh izdelkov in storitev na splošno zvišajo, ne le cene posameznih artiklov. To pomeni, da lahko danes za 1 € kupite manj kot včeraj. Z drugimi besedami, inflacija zmanjšuje vrednost valute skozi čas.

Nekatere spremembe cen so pomembnejše od drugih
Pri izračunavanju povprečnega zvišanja cen imajo cene izdelkov ali storitev, za katere potrošimo več (na primer električna energija), večjo utež od cen tistih izdelkov ali storitev, za katere potrošimo manj (na primer sladkor ali poštne znamke).

--> Oglejte si inflacijsko pošast in risanko o cenovni stabilnosti


Različni ljudje kupujejo različne stvari
Gospodinjstva imajo različne potrošniške navade: nekatera imajo avto in jejo meso, druga pa uporabljajo le javni prevoz ali so vegetarijanci. Povprečne potrošniške navade vseh gospodinjstev skupaj določajo, kakšno utež imajo posamezni izdelki in storitve pri merjenju inflacije.

Pri tem se upoštevajo vsi izdelki in storitve, ki jih trošijo gospodinjstva, kot so:


Cena nakupovalne košarice v primerjavi s prejšnjim letom
Vsi izdelki in storitve, ki jih gospodinjstva trošijo med letom, so zajeti v »košarici«. Vsak izdelek ali storitev v tej košarici ima ceno, ki se lahko sčasoma spreminja. Medletna stopnja inflacije je cena skupne košarice v določenem mesecu v primerjavi s ceno v istem mesecu pred enim letom.

 

Primer izračuna inflacij

 

Inflacija v euroobmočju
V euroobmočju se rast cen življenjskih potrebščin meri s »harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin«, ki se običajno navaja kot kratica »HICP«. Izraz »harmoniziran« pomeni, da vse države v Evropski uniji uporabljajo enako metodologijo. S tem je mogoče podatke za eno državo primerjati s podatki za druge države.

S tem merilom lahko dobro spremljamo, kako se cene v gospodarstvu spreminjajo. Je kot zemljevid, ki nam je v ECB v pomoč pri sprejemanju pravih odločitev.

Naša naloga je vzdrževati stabilnost cen. V ta namen skrbimo, da inflacija – stopnja, po kateri se s časom spreminjajo cene izdelkov in storitev – ostaja nizka, stabilna in predvidljiva: 2% v srednjeročnem obdobju.
 

Primerljiv med državami
Preden je euro postal naša skupna valuta, je vsaka država merila inflacijo s svojo nacionalno metodologijo in postopki. Zaradi uvedbe eura je bilo treba poiskati način, kako meriti inflacijo v celotnem euroobmočju brez vrzeli ali prekrivanja in tako, da je rezultate mogoče primerjati med državami. Ravno to omogoča indeks HICP, ki temelji na sklopu pravno zavezujočih standardov.

Uteži izdelkov in storitev v indeksu HICP
Vpliv ene cenovne spremembe na indeks HICP je odvisen od tega, koliko gospodinjstva v povprečju potrošijo za ta izdelek ali storitev.
Primer kava: kava (skupaj s čajem in kakavom) ima utež v višini 0,4%. Zaradi tega sprememba v ceni kave ne bo imela velikega vpliva na skupni indeks HICP.
Primer bencin: bencin (skupaj z drugimi gorivi in mazivi) ima utež v višini 4,6%, kar pomeni, da bo imela enaka odstotna sprememba cene kot pri kavi približno desetkrat večji vpliv na indeks HICP.
 

Kako se izračunava indeks HICP?

  1. Zbiranje cen – vsak mesec se s spletnim strganjem, skeniranjem in anketami zbere na milijone cen v trgovinah in na spletu. Cene pokrivajo celotno euroobmočje, združene pa so v 295 kategorij izdelkov. Natančno število artiklov v vzorcu se od države do države razlikuje. Za vsak izdelek ali storitev se zberejo cene na različnih prodajnih mestih in v različnih regijah. Primer: v cenah knjig so upoštevane različne vrste knjig (leposlovje, stvarna literatura, priročniki itd.), ki se prodajajo v knjigarnah, nakupovalnih centrih in na internetu.
  2. Določanje uteži posameznih skupin – skupine izdelkov in storitev so tehtane glede na njihov pomen v povprečnem proračunu gospodinjstva. Da bi zagotovili, da indeks še naprej ustrezno odraža spremembe v vzorcu trošenja, se uteži redno prilagajajo. Izračunane so na podlagi rezultatov anket, kjer gospodinjstva odgovarjajo, za kaj trošijo svoj denar. Uteži so nacionalna povprečja, ki kažejo izdatke vseh vrst potrošnikov (bogatih in revnih, mladih in starih itd.).
  3. Določanje uteži posameznih držav – države so tehtane glede na njihov delež v skupnih izdatkih za potrošnjo v euroobmočju.

Po pregledu strategije v letu 2021 je Svet ECB sklenil, da bo podpiral vključitev stroškov v zvezi z lastniško zasedenimi stanovanji v indeks HICP, da bi ta bolje odražal izkušnje ljudi o naraščanju cen.
Izvedba pa bo trajala nekaj časa. Eurostat si že prizadeva, da bi se stroški v zvezi z lastniško zasedenimi stanovanji vključili v indeks HICP.
Do takrat bomo v ECB uporabljali tudi druga merila inflacije, ki vključujejo stroške v zvezi z lastniško zasedenimi stanovanji, da bi bolje razumeli, kako se cene v gospodarstvu spreminjajo.

Kdo izračunava indeks HICP?
V državah:
 vsaka država euroobmočja ima nacionalni statistični urad. Ta urad izračunava indeks HICP za svojo državo.
V euroobmočju: vsak nacionalni statistični urad pošlje podatke Eurostatu – Statističnemu uradu Evropskih skupnosti. Eurostat nato izračuna indeks HICP za euroobmočje kot celoto. Eurostat zagotavlja tudi kakovost nacionalnih podatkov tako, da spremlja skladnost s pravno zavezujočimi standardi. 

Zaznana inflacija
Ankete o mnenju potrošnikov pogostokrat kažejo, da se ljudem zdi inflacija višja, kot jo prikazujejo dejanski cenovni indeksi. Kaj določa zaznavanje inflacije med posamezniki? V številnih znanstvenih študijah je bilo ugotovljeno naslednje.

Rast cen življenjskih potrebščin v euroobmočju od leta 1961
V 1970-ih in 1980-ih letih je bila inflacija v številnih evropskih državah visoka. Od sredine 1990-ih let pa so bile stopnje inflacije znatno nižje, ker so se države pripravljale na uvedbo eura, in zaradi denarne politike ECB.
V zadnjem času pa se je stopnja inflacije precej zvišala, in sicer predvsem zaradi skokovitega porasta cen energentov in hrane.(2022)

Kaj poganja trenutno stopnjo inflacije?
Izdelki ali storitve, katerih cene se zvišajo najbolj, nimajo vedno največjega vpliva na indeks. Stopnja inflacije je odvisna tudi od deleža, ki ga ima posamezni izdelek ali storitev v povprečnih izdatkih gospodinjstev za potrošnjo, tj. od njihove »uteži«.