Strežba v lokalih (t.i. mehurček strežba), Februar 2021

Natisni

Štab CZ Mestne občine Slovenj Gradec je pripravil odgovor glede možnosti postrežbe malic ( t.i. mehurček strežba).
Po videnem in slišanem v osrednjih TV poročilih glede možnosti postrežbe gostov v gostilni/restavraciji, želijo gostinci izvedeti, ali lahko postrežejo v svojem lokalu malico npr. delavcem, ki skupaj delajo na nekem gradbišču oz, delovišču.

Zakaj sodelovati z računovodskim servisom Pristar ?

--> ABC zamenjave računovodstva za prihodnost
--> Zahtevaj ponudbo

Obrazložitev je sledeča:
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS (Uradni list RS, št. 20/2021) ureja izključno razmerje med poslovnim subjektom in potrošnikom (B2C). V tem smislu gostinski obrati začasno ne smejo ponujati in prodajati svojih storitev in blaga neposredno potrošnikom, z izjemo opravljanja priprave jedi in pijač v primeru dostave (prodaje na daljavo in osebnega prevzema) ter priprave jedi in pijač v organizacijah za zaposlene oziroma varovance. V poslovni odnos med pravnimi subjekti (B2B) pa ta odlok ne posega.

Glede na navedeno torej z vidika Odloka ni ovir, da gostinec ponuja svoje gostinske storitve (strežba hrane in pijače), ko je naročnik in plačnik teh storitev podjetje oz. poslovni subjekt (B2B).
V praksi to pomeni, da npr. v primeru malic, ki jih podjetje naroči za svoje zaposlene gostinec le-te lahko nudi v gostinskem obratu. Seveda pa naj se v teh primerih upošteva tudi morebitne druge splošne omejitve v ostalih vladnih odlokih in priporočila NIJZ. V nobenem primeru pa gostinec ne sme neposredno ponuditi ali prodati hrane in pijače posamezniku izven naročila, danega s strani podjetja oz. poslovnega subjekta ( t.j. posameznik sam ne sme naročiti in plačati hrane ali pijače v gostinskem lokalu in jo tam konzumirati).

Glede omejitvenih ukrepov gibanja in zbiranja iz Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21 in 20/21) v povezavi z omejitvami na področju izvajanja gostinskih storitev, pojasnjujemo, da se generalno prepoveduje druženje več kot 10 oseb v skupini (trenutno veljavni odlok) na javnih krajih in z upoštevanjem priporočila NIJZ.
Za ponudnika B2B v gostinstvu in turizmu, natančneje npr. v gostinskem obratu to pomeni, da v primeru naročila s strani pravnega subjekta, gostinske storitve lahko nudijo samo skupinam do 10 oseb, v posameznem prostoru, s priporočeno distanco in vsemi ostalimi priporočili NIZJ. Omejitev na 10 oseb pa ne velja v kolikor je nudenje storitev omejeno npr. na delavce enega podjetja in ima gostinski obrat sklenjeno pogodbeno razmerje nudenja gostinskih storitev z enim delodajalcem.

Trenutno se lahko torej v takšnem gostinskem lokalu hkrati nahaja 10 oseb. Gostinec lahko kljub koronskim omejitvam sklene pogodbo s podjetjem in izvaja storitve ponujanja hrane in pijače, je na novinarski konferenci zagotovil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc. Če sklene takšno pogodbo z enim podjetjem, ustvari mehurček in se zato gostinski obrat ne obravnava kot javni prostor, zato število oseb v njem ni omejeno.

Za dodatna pojasnila glede ukrepov gibanja in zbiranja je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve.


VIR: SlovenjGradec.si, STA, Finance.si