Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Računanje upada prihodkov pri samozaposlenih, ki so bili v letu 2019 ali 2020 bolniško odsotni

  Nekateri samozaposleni so bili v letu 2019 in/ali 2020 bolniško odsotni.

  V letu 2020 pa so po interventni zakonodaji prejeli temeljni dohodek po ZIUZEOP oziroma ga po ZZUOOP še bodo.
  Pri tem pa je upravičenje do temeljnega dohodka vezano na zadosten upad čistih prihodkov od prodaje (ki se jim prištejejo še nadomestila za starševsko varstvo) v letu 2020 glede na istovrstne prihodke v letu 2019. Davčni organ je v spletni publikaciji Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP5 na davčnem področju v točki 3.8 pojasnil način izračuna povprečnih mesečnih prihodkov, če je bil samozaposleni del leta 2019 bolniško odsoten. V tem primeru davčni organ pojasnjuje, da je treba izračunati mesečno povprečje prihodkov, upoštevajoč le efektivne dni, ko je samozaposleni opravljal dejavnost (je posloval) oziroma ni bil bolniško odsoten. Iz tega pojasnila davčnega organa sicer ne izhaja, ali ima ta samozaposleni zaposlene ali ne. Vendar Zveza RFR meni, da je tak izračun ustrezen le za samozaposlene, ki v času bolniške odsotnosti dejansko ne ustvarjajo prihodkov (ne poslujejo). Tak primer je, da so samozaposleni bolniško odsotni, zaradi česar ne opravljajo dela (in ne ustvarjajo prihodkov), obenem pa nimajo zaposlenih (ali druge delovne sile, kot so študentje, pogodbeniki, podizvajalci), s pomočjo katerih bi ustvarjali prihodke.

  VIR: IKS, 12 2020