Urna postavka za delo upokojencev.

Natisni

Višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo se usklajuje z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo.

V letu 2019 urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo znaša 4,76 evra, najvišji skupni dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo pa v koledarskem letu 2019 ne sme presegati 7.127,68 evra. Zneska veljata do spremembe, ki bo v marcu 2020.

Od 1. 3. 2020 bo 5,05 EUR najnižja bruto urna postavka, letni znesek pa 7.562,47 EUR

Vir: MDDSZ, ustno