Novice

  Podjetje

  PRISTAR d.o.o.
  Podgorska cesta 40, 2380 Slovenj Gradec

  PE Ravne na Koroškem
  Koroška cesta 7
  2390 Ravne na Kor.

  Pristar Koroška d.o.o.
  Trg 36, 2391 Prevalje

  Davčna številka: 95580085
  TRR odprt pri SKB: 0317 5100 0265 760

  Hiter kontakt

  Kuponi v sistemu DDV v letu 2019

  Nova pravila glede obravnave kuponov v sistemu DDV se uporabljajo za kupone, izdane od vključno 1.januarja 2019 dalje. Zato je potrebno, da izdajatelji vodijo evidenco o datumu posamezno izdanega kupona. Po 01.01.2019 je treba izdajo kupona opredeliti ali gre za enonamenski ali večnamenski kupon. Od tega je tudi odvisen obračun DDV-ja.

  Enonamenski kupon
  To je kupon, za katerega sta ob njeni izdaji znana kraj dobave blaga ali opravljanja storitev in stopnja DDV, ki jo je potrebno plačati za navedeno storitev ali blago.
  V primeru, da trgovec, ki ima več poslovalnic v Sloveniji in prodaja blago, ki je predmet DDV po stopnji 22 % in izdaja kupone, ki jih kupci lahko vnovčijo v eni od poslovalnic, izdaja enanamenske kupone, za katere mora ob izdaji obračunat DDV po stopnji 22 % in izdati kupcu račun ter ga v primeru gotovine davčno potrditi. Ko kupec kupon vnovči, mu izda le potrdilo o prejemu kupona, ki pa ni predmet DDV obravnave.

  Večnamenski kupon
  To je kupon, ki se prodaja za raznovrstno blago, ki je predmet obravnave DDV po različnih stopnjah. Ob njegovi izdaji ni obveznosti za obračun DDV, saj dokler ne pride do vnovčenja, DDV, ki se odvede državi ni znan. 
  Predpisi o DDV glede roka za vnovčenje nimajo nobenih določil, ki po mnenju Zveze RFR tudi ni potrebna.